Vad ska man rösta på?

Är du en person som anser att Sverige bör satsa på miljön?

Vad ska man rösta på rörande miljöpolitiken?

valkompassen

Socialdemokraterna -Vill att Sverige ska fortsätta vara ett miljöland i framkant. Genom att öka kunskapen ska man klara de miljömål som finns. Minska utsläpp av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö på land och till havs.

valkompassen

Moderaterna -Vill föra en klimatpolitik som sänker utsläpp på riktigt, vill ge skatteavdrag för de företag som klimatkompenserar och vill också se internationella klimatinvesteringar där störst nytta per krona väger tyngst.

valkompassen

Sverigedemokraterna -

Vill föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig. Genom att förbättra Sveriges energisystem kommer vår miljö på sikt bli mer hälsosam.

valkompassen

Centerpartiet -Vill göra det enklare och mer tillgängligt att äga en elbil, vill se till att vår vardag är helt fri från gifter, främst ifrån plast, samt ge bönder en bättre förutsättning till att producera mat på ett hållbart sätt.

valkompassen

Vänsterpartiet - Inga kortsiktiga vinstdrivande verksamheter ska få ta plats från långsiktigt miljöarbete. Man vill även satsa på hållbara transporter, solceller och vindkraftverk för ett förnybart energisystem.

valkompassen

Miljöpartiet - Vill och tror på att Sverige kan komma att bli nästa föregångsland när det kommer till miljöfrågor och minskade klimatutsläpp. Vill att Sverige blir helt fritt från utsläpp och tror att detta genomförs genom att tvinga politiker ta större ansvar genom hårda klimatlagar.

valkompassen

Liberalerna -Vill höja miljöskatter och avgifter samtidigt som andra skatter sänks, vill skydda den biologiska mångfalden, se mer energismarta system och vill arbeta tätare med EU i miljöfrågor.

valkompassen

Kristdemokraterna - Målet är att världen ska kunna lämnas över till generation efter generation och i bättre skick än vad vi fick den i. Vill satsa på förnybara drivmedel, energikällor och forskning för att uppnå detta.

Eller är vård och omsorg det viktiga för dig?

Valkompassen hjälper dig!

Vad ska man rösta på när det kommer till vård och omrsorg?

valkompassen

Socialdemokraterna - Vill satsa inom äldrevården och samtidigt öka resurserna inom alla vårdområden. Vill anställa mer personal och dra ned de administrativa arbetet för vårdarbetare för att de ska kunna fokusera på det viktiga - patienten.

valkompassen

Moderaterna - Förespråkar att medarbetarnas engagemang och kompetens ska omhuldas och lyftas. Vill även se en god tillgänglighet och vill nå en högre kvalitet inom vården, generellt.

valkompassen

Sverigedemokraterna - Målet är att vården ska se likadan i hela Sverige, oavsett vart i landet man söker vården.

valkompassen

Centerpartiet - Vill sätta patienten som prio ett istället för sjukvårdssystemet. Vill även se en bredare tillgänglighet i form av helg- och kvällsöppna mottagningar.


valkompassen

Vänsterpartiet - Vill slopa vinstdrivande vårt helt och hållet och istället fördela skattemedel efter det mänskliga behovet och inte efter företags möjlighet till vinstdrivande verksamhet inom vården.

valkompassen

Miljöpartiet - Målet är att alltid kunna garantera professionell vård  i tid. Vill på så vis minska eventuella väntetider till specialister samt se en förbättrad organisering inom vården. Att samhället i sig ska utvecklas är också viktigt för att främja invånarnas hälsa på sikt.

valkompassen

Liberalerna - Tror på ett fortsatt fritt vårdval och vill också effektivisera vården genom att öka tillgängligheten och säkerheten för alla.

valkompassen

Kristdemokraterna - Förespråkar ett helhetstänk. Vården ska ta hänsyn till både kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov i mötet med en patient.

Sökmotoroptimering Stockholm Flighton AB

Vad ska man rösta på?

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå